Ochrona Danych Osobowych

Uwaga: Każda zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna, ważna do odwołania.W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W związku z udzieleniem zgody informujemy Cię, iż:

Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych jest Galeria Pogodnych Wnętrz Ul. Wojska Polskiego 56 97-400 Bełchatów.


Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i w sposób wskazanych powyżej, na które wyraziłeś zgodę, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6ust..1 lit..a RODO1)
Kategorie danych. Będziemy przetwarzać takie dane, jakie nam podałeś, do kontaktu z Tobą, w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • firmę, którą reprezentujesz, i Twoje stanowisko,
 • numer telefonu i adres e-mail,
 • inne dane kontaktowe.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym dostawcom usług informatycznych i teleinformatycznych,
 • współpracownikom, tj. osobom, z którymiwspółpracujemy prowadząc działalność,
 • operatorom pocztowym lub formą kurierskim.

Nie przekazujemy Twoich danych poza terytorium EuropejskiegoObszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych. Twoje Dane będziemy przechowywali, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w ww. celach, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
Twoje prawa. Przysługują Cinastępujące prawa:

 • dostępu do swoich danych (informacje, jakie dane przetwarzamy) oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie czynności przetwarzania lub nieusuwanie danych - stosownie do Twojego wniosku),
 • usunięcia danych,
 • otrzymania danych oraz ich przeniesienia do innego administratora (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Te prawa możesz wykonywać przesyłając e-mail na adres: biuro@pogodnewnetrza.pl

Przed realizacją Twoich praw będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować, żeby się upewnić, że to Ty.

Prawo skargi
Ponadto masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującegozwiązane z jego danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych Osobowychzbiera i przetwarza dane osobowewyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowychjest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy– niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  2. miejsca wydania rzeczy– niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy
KONTAKT

STYLOWY DOM

os. Dolnośląskie 316/28

97-400 Bełchatów

Tel.: 501-139-425
E-mail: biuro@pogodnewnetrza.pl

NIP 7691025169

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 443686